Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Her finner du informasjon om priser og gebyrer hos Istad Nett.

Publisert tirsdag 25. august 2020

Oppsigelse av abonnement

Flytting og oppsigelse av abonnement skal varsles din kraftleverandør eller til Istad Nett. Ønsker du å varsle oss, send e-post til nettservice@istad.no eller benytt våre skjema for bestilling eller for oppsigelse.

Ønsker du å snakke med en kunderådgiver? Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 712 13 505.

Stenging/gjenåpning av anlegg (AMS-måler)

Stenging i forbindelse med mislighold av betaling, tekniske mangler e.l.
Stenging utføres uten omkostninger. Gjenåpning 1200,- virkedager mellom kl. 08.00–15.00. 
Utenom ordinær arbeidstid 1850,-

Øvrige stenginger

Stenging initiert av kunde, som f.eks. ved lengre fravær, stopp i utleieforhold etc.
Stenging 600,- Gjenåpning 600,- (totalt 1200,-) virkedager mellom kl. 08.00-15.00. 
Utenom ordinær arbeidstid 900,- Gjenåpning 900,- (totalt 1800,-)

NB: Ved stenging/gjenåpning hvor Istad Nett må rekvirere montør gjelder følgende priser: 
(for eksempel grunnet deaktivert kommunikasjon, gammel måler, riving av bygg etc.)

Stenging i forbindelse med mislighold av betaling, tekniske mangler e.l.
Stenging utføres uten omkostninger. Gjenåpning 2500,- virkedager mellom kl. 08.00–15.00. 
Utenom ordinær arbeidstid 3500,-

Stenging initiert av kunde, som f.eks. ved lengre fravær, riving etc.
Stenging 2500,- Gjenåpning 2500,- (totalt 5000,-) virkedager mellom kl. 08.00–15.00. 
Utenom ordinær arbeidstid 3500,- Gjenåpning 3500,- (totalt 7000,-) 

Til- og frakobling av byggstrømskap

Tilkobling 2500,- Frakobling 2500,-

Gebyr for ikke-automatiske strømmålere

Kunder som ikke har montert fjernavlest automatisk strømmåler (AMS-måler) har fra 1.1.209 blitt fakturert med et gebyr på 1850,- inkl mva per år. Olje- og energidepartementet varslet fredag 29.1.2021 at gebyret for kunder uten AMS-måler nå er forskriftsfestet til kr 1875,- inkl mva per år. Forskriften gjelder fra 1. februar 2021.
Les mer her.

Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet vil ha med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de kundene dette gjelder.
Les mer om gebyret hos NVE – RME her.

Kontroll av måler, deaktivering kommunikasjon og flytting av antenne

Kontroll av målere hos kunde:

Besøk av montør og kontrollmåling med instrument1500,-
Besøk av montør og ønske om bytte til annen måler1750,-
Besøk av montør og innsending av måler til akkreditert laboratorium2500,-

Dersom måler og antenne allerede montert iht. normal praksis:

Deaktivering av kommunikasjon i måler1500,-
Flytting av antenne (IN utfører ikke ‘’snekkerarbeid’’)1500,-

 

Alle priser er inkl. mva.