Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Standardvilkårene av 2020 avløser tidligere standardavtale av 2007.

Publisert tirsdag 09. februar 2021

Gjeldende standardvilkår ble utarbeidet i 2007. Etter 2007 har det skjedd mange endringer, særlig i forskriftene til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Det var derfor et stort behov for endring av vilkårene - både for forbruker- og næringskunder.

Det er særlig endringer i gjeldene forskrifter som har medført at de nåværende vilkårene på enkelte punkter er feil, eksempelvis når det gjelder anleggsbidrag. – Vi har vært påpasselig med ikke å svekke forbrukernes rettigheter, og har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda, påpeker Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver hos Energi Norge.

Standardavtaler for forbrukerkunder

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til forbrukere (husholdning/fritidsboliger) i henhold til definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven. Standardvilkårene av 2020 avløser tidligere standardavtale av 2007. 

Behovet for oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet. Disse standardvilkårene gjelder mellom Nettselskap og Kunde fra det tidspunkt de er kunngjort for kundene iht. gjeldende regler (se pkt. 17). 

Standardvilkårene består av to deler/avtaler:
- Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.
- Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet. 

Les vilkårene for forbrukerkunder her. (Bokmål)