Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Nettleie for husholdninger, hytter og fritidshus

Publisert tirsdag 06. desember 2016

I prisen på energileddet er følgende inkludert: ENOVA-avgift på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift på 20,16 øre/kWh.  Fra 1.1.2021 endres  forbruksavgiften til 20,86 øre/kWh.  

Gjelder for enkelthusholdninger, hytter og fritidsboliger med hovedsikringer til og med 63A på 230V og til og med 40A på 400V.  Alle priser er inkl. mva.

Nettariff Fastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)
H4

2875,-

sommerpris 42,20 
vinterpris 45,70

H4 gjelder alle husholdningskunder, også hytter og fritidshus. Vinterpris perioden 01.11 - 30.04 - Sommerpris perioden 01.05 - 31.10


Nettariff Fastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)
T4EG Umålte anlegg1562,50
44,41


Nettariff Fastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)Effektledd (kr/kW/år)
H3765,-33,69 713,75 

H3 gjelder husholdning kunder som ønsker det og har automatisk måleravlesning

Tarifforklaring

H4
Nettleietariff for husholdning, hytter og fritidshus.

H3
Nettleietariff for husholdning med timesmåling og effektavregning
Gjelder ikke hytter og fritidshus

T4EG
Små anlegg uten måler. Brukes kun når etablering av måling medfører store ekstrakostnader og for små anlegg hvor det er svært lite og forutsigbart forbruk. Dette kan f.eks. være enkeltstående gatelys, trafikklys og fotobokser. Tillates ikke der det er mulig å koble til variabel last via stikkontakt.

I de tilfeller anlegg uten måler tillates, vil energiforbruket og prisen estimeres i hvert enkelt tilfelle før tilkobling av anlegget. Nettselskapet kan kreve etablering av måling og annen tariff dersom forutsetningene endres.