Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Nettleie er det man betaler for å være tilknyttet strømnettet.

Publisert tirsdag 06. desember 2016

Kostnadene er knyttet til overføring (transport) av strømmen fra produsent til forbruker. Disse kostnadene dekker i hovedsak investeringer, vedlikehold, tap i nettet og vaktberedskap. I tillegg må kundene betale til enhver tid gjeldende avgifter bestemt av det offentlige.

Her finner du standard avtaler for nettleie og tilknyting til distribusjonsnettet. Avtalene er utarbeidet av Energibedriftenes Landsforening i samarbeid med Forbrukerombudet.

Standardvilkårene består av to deler/avtaler:
- Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.
- Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet. 

Les vilkårene for forbrukerkunder her

Avtalene gjelder kun privatkunder. For andre kunder gjelder egne avtaler.