Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Effekttariff for husholdningskunder med timesmåler Gjelder ikke for hytter og fritidshus.

Publisert tirsdag 06. desember 2016

NettariffFastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)Effektledd (kr/kW/år)
H3        765,-    33,69    713,75

Priser inkl. mva

I prisen på energileddet er følgende inkludert: ENOVA-avgift på 1,25 øre/kWh.

Forbruksavgiften er 20,16 øre/kWh. Fra 01.01.21 endres forbruksavgiften til 20,86 øre/kWh inkl.mva. 

Ditt anlegg avregnes og faktureres månedlig med registrert effekt mellom kl. 07:00 og kl. 16:00 mandag t.o.m. fredag.

Desember01.12.2020 tom. 23.12.2020
Januar04.01.2021 tom. 31.01.2021
Februar01.02.2021 tom. 28.02.2021

Resten av året, fra og med 1.3.2021 t.o.m. 30.11. 2021, avregnes med gjennomsnittet av de 3 registrerte verdiene fra disse periodene. For at en verdi skal bli gjeldende som høyeste effekt må den opptre minst 2 ganger (2 like timeverdier) innenfor samme periode.

Her finner du en beregning over besparelser ved H3 tariff:

Her kan du se hva som lønner seg for deg, H4 eller H3

Tariffkalkulator H3 H4

H3 H4 Tariff Tabell