ER STRØMMEN BORTE?
Er du registrert strømforbruker uten kraftleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm inntil du har inngått avtale om ordinær kraftleveranse.

Publisert tirsdag 06. desember 2016

Istad Nett AS er netteier og dermed ikke en kraftleverandør. Vi anbefaler deg derfor å velge kraftleverandør snarest, da nettselskap har anledning til å øke sin pris etter seks uker.

Konkurransetilsynet har en prisoversikt på www.kt.nowww.nve.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå ordinær kraftleveringsavtale med en av kraftleverandørene i ditt nettområde.
Kraft levert etter leveringsplikt fra Istad Nett AS skal være en midlertidig ordning til du velger en kraftleverandør. For å velge kraftleverandør se liste over kraftleverandører, og ta kontakt med den leverandøren du ønsker.

Prisen på kraft etter leveringsplikt er spotpris + 6,25 øre inkl. mva. de første 6 ukene. Deretter spotpris + 12.5 øre inkl. mva. inntil du velger kraftleverandør.

Ønsker du flere opplysninger om betingelsene ved leveringsplikt, ta kontakt med nettservice på telefon 71 21 35 05 .

Se også NVEs standardskriv vedrørende leveringsplikt her.