Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Viktig å vite om lading av elbil.

Publisert fredag 12. februar 2021

Det er ikke anbefalt å lade elbilen via en vanlig stikkontakt (også kalt schuko-kontakt). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier lading med vanlig stikkontakt kun er greit av og til, og bare som en nødløsning når du er hjemme, men også da må det utvises særlig aktsomhet.

  • Stikkontakten må være tilkoblet en egen kurs med maks 10A sikring.
  • Det er krav til jordfeilbryter type B på kursen.
  • Vekten av ladekontakten som forsyner bilen må henge i en krok slik at vekten ikke ødelegger stikkontakten.
  • Stikkontakt og ladekabel må jevnlig kontrolleres for varmegang.

DSB sin anbefalte løsning for hjemmelading er en Mode 3-ladestasjon med Type 2-kontakt. Ladeboksen er da fastmontert på veggen, gir god sikkerhet, rask lading og stor fleksibilitet. Ved feil avbrytes ladingen, og den sikrer deg også mot overbelastning. De mest avanserte laderne har også funksjoner som laststyring og hurtiglading.

Montering av ladeboks må utføres av en godkjent el-installatør. Nye ladebokser som selges via el-entreprenører kan brukes av alle nyere el-biler og har Type 2-kontakt som er innført som standard i EU. Prisen på en ladeboks varierer, men inkl arbeid vil det den normalt ha en kostnad på et sted mellom kr 10-20.000,- avhengig av type lader du velger og omfanget av det nødvendige arbeidet.

Dette avgjør hvilken ladeeffekt du får hjemme

Det at så mange nå ønsker elbilladere, har blitt en utfordring for nettselskapene. Fordelingsnettet som var prosjektert og bygd tidligere, tok ikke med ladebehov med i vurderingene når nettet ble dimensjonert. En annen årsak kan være boligfortetting som gjør at leveringskapasiteten til strømtransformatoren som forsyner området nå, er på et kritisk nivå.

Hvilken tillatt effekt du får godkjent av Istad Nett avhenger av leveringspunktets beliggenhet, dimensjonering på vårt ledningsnett, og den totale belastning i det aktuelle området. Tillatt effekt avhenger også av hvordan tilknytningspunktet til kunden er dimensjonert, og hvilken effekt kunden i dag tar ut i sitt anlegg.

Dersom godkjent effekt fra Istad Nett ikke samsvarer med kundens ønske/behov, kan løsningen være å forsterke forsyningsnettet lokalt. Dette kan utløse krav om anleggsbidrag fra kunden.

Saksgang ved etablering av elbillader

  • Ved installasjon av elbillader må en godkjent el-installatør sende ‘’Melding om installasjonsarbeid’’ til Istad Nett på vegne av deg som kunde.
  • Istad Nett behandler søknaden iht gjeldende prosedyre og beregner om det er nok kapasitet i nettet for det effektuttaket som ønskes. Dersom strømnettet må forsterkes, må du som kunde regne med å måtte betale anleggsbidrag. 
  • Arbeidet kan påbegynnes når meldingen er behandlet og bekreftet godkjent av Istad Nett og ansvarlig el-installatør.
  • El-installatørene skal sende ‘’ferdigmelding’’ til Istad Nett før elbilladeren tas i bruk. Kunden har krav på dokumentasjon (samsvarserklæring) fra el-installatør som bekrefter at arbeidet er utført iht gjeldende lover og forskrifter.

DSB, NEK, Elbilforeningen og NELFO har i samarbeid utarbeidet en veileder for lading av elbiler som el-installatører gjerne benytter.

Du finner også mye nyttig informasjon om elbil og lading her: elbil.no