Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Standardvilkårene av 2020 avløser tidligere standardavtale av 2007.

Publisert tirsdag 09. februar 2021

Gjeldende standardvilkår ble utarbeidet i 2007. Etter 2007 har det skjedd mange endringer, særlig i forskriftene til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Det var derfor et stort behov for endring av vilkårene - både for forbruker- og næringskunder.

Det er særlig endringer i gjeldene forskrifter som har medført at de nåværende vilkårene på enkelte punkter er feil, eksempelvis når det gjelder anleggsbidrag. – Vi har vært påpasselig med ikke å svekke forbrukernes rettigheter, og har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda, påpeker Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver hos Energi Norge.

Standardavtale for næringskunder

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til næringskunder, dvs. kunder som ikke er forbruker i henhold til definisjonen i § 1 i lov om forbrukerkjøp (LOV-2002-06-21-34). 

Behovet for oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Denne avtalen er tilpasset små og mellomstore kunder og dekker de aller fleste næringskunder. For kunder med stort forbruk eller spesielle behov, ønsker og krav (eks. industri, ferger mv.) kan "Nettleie- og Tilknytningskontrakt for større uttakskunder" benyttes. Det er Nettselskapet som bestemmer hvilken avtale som skal benyttes. Valg av avtale kan påklages til RME.

Les vilkårene for næringskunder her. (Bokmål)