Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Nettleie for industri -og næringsvirksomhet

Publisert tirsdag 06. desember 2016

Nettleie for næringsvirksomhet med hovedsikring til og med 125 A (230V) og 72 A (400V)ENOVA-avgift på kr 800 pr anlegg er inkl. i fastleddet.

I tillegg kommer forbruksavgift på 16,13 øre/kWh. Endring forbruksavgift 16,69 fra 01.01.21

Les mer om forbrukstariff

NettariffFastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)
T44675,- 
20,01 Vinterpris
17,21 Sommerpris

Tariffen er eksklusiv forbruksavgift  og mva.

Nettleie for næringsvirksomhet med hovedsikring større enn 125 A (230V) og 72 A (400V)


ENOVA-avgift på kr 800 pr anlegg er inkl. i fastleddet.

NettariffEffektuttakFastpris (kr/år)Energiledd (øre/kWh)Effekt (kr/kW/år)
T3Grunntariff for kontraktskunder med effektuttak 0-200 kW  8940,- 

      12,90571,- 
T3Effektledd for effektuttak over 200 kW376,- 

Tariffene er eksklusiv forbruksavgift og mva.

Effektavregning T3

Avregnes av høyeste effektuttak mellom kl 07:00-16:00 -Mandag-fredag:

Desember 202001.12.2020 tom. 23.12.2020
Januar 202104.01.2021 tom. 31.01.2021
Februar 202101.02.2021 tom. 28.02.2021

Resten av året, fra og med 1.mars t.o.m. 30.november, avregnes med gjennomsnittet av de 3 verdiene fra disse periodene. Effektuttaket måles som gjennomsnitt i løpet av en klokketime.  (effektuttak= strømforbruk i løpet av en time)
 

Ved oppstart av nytt anlegg med T3-tariff i perioden fra 1. mars til og med 30. november blir effektleddet beregnet ut fra høyeste timeverdi mellom kl 07 og 16, mandag – fredag

Reaktivenergi

Reaktiv energi avregnes kun for det reaktive forbruket som overstiger 30 % av den aktive energibruken (du betaler ikke for de 30% som er under den aktive energibruken). Tillegget for reaktiv energi er p.t. 22,00 øre pr kVArh

Nettariff T4EG - Små anlegg uten måler

Nettariff

Fastbeløp (kr/år)                   

Energiledd (øre/kWh)

T4EG Umålte anlegg

2050,-

18,40

Beløpene er eksklusiv forbruksavgift og mva.

Brukes kun når etablering av måling medfører store ekstrakostnader og for små anlegg hvor det er svært lite og forutsigbart forbruk. Dette kan f.eks. være enkeltstående gatelys, trafikklys og fotobokser. 

Tillates ikke der det er mulig å koble til variabel last via stikkontakt. I de tilfeller anlegg uten måler tillates, vil energiforbruket og prisen estimeres i hvert enkelt tilfelle før tilkobling av anlegget. Nettselskapet kan kreve etablering av måling og annen tariff dersom forutsetningene endres.

Mer informasjon om nettleie, bl.a. effektberegning finnes her:     

Effektberegning Nettleie T3
Tariff  Næring