Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Nettleie er det man betaler for å være tilknyttet strømnettet.

Publisert tirsdag 06. desember 2016

Kostnadene er knyttet til overføring (transport) av strømmen fra produsent til forbruker. Disse kostnadene dekker i hovedsak investeringer, vedlikehold, tap i nettet og vaktberedskap. I tillegg må kundene betale til enhver tid gjeldende avgifter bestemt av det offentlige.

Les mer om offentlige avgifter på elektrisk kraft her

Her finner du standard avtaler for nettleie og tilknyting til distribusjonsnettet for næring

Reaktiv energi hva er det?

Reaktiv effekt tar plass i nettet. Elektriske motorer, typisk ventilasjons- og kjøleanlegg er store forbrukere av reaktiv energi. Dette tar plass i nettet og medfører økte kostnader med tap i nettet. Dette kan reduseres/unngås ved å installere kondensatorbatteri.

Reaktiv energi avregnes kun for det reaktive forbruket som overstiger 30 % av den aktive energibruken (du betaler ikke for de 30% som er under den aktive energibruken). Tillegget for reaktiv energi er p.t. 22,00 øre pr kVArh