ER STRØMMEN BORTE?
For at våre kunder skal ha en trygg og stabil strømforsyning, jobber Istad Nett kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet.

Publisert onsdag 16. desember 2020

Av og til krever arbeid i nettet at strømmen må kobles ut slik at sikkerheten til våre montører ivaretas. Varigheten på strømbruddet avhenger av arbeidet som skal gjøres. Før vi gjennomfører planlagte utkoblinger skal du få beskjed via sms eller e-post om hvor lenge strømmen blir borte. Dette skjer normalt 3-7 dager før en planlagt utkobling. Hvis planen endres eller utkoblingen tar vesentlig lengre tid enn varslet, skal du også få beskjed om dette.

Her finner du informasjon om våre planlagte utkoblinger

Dersom du er strømløs, kan du finne mer informasjon her

Kompensasjon ved strømbrudd

Har du vært strømløs i mer enn 12 timer, kan du ha krav på kompensasjon. Les mer om dette her

Fant du ikke den informasjonen du søkte i denne artikkelen, kan du ringe oss på 712 13 505