Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Istad Nett har en kompensasjonsordning for sine kunder som opplever avbrudd i strømforskyningen som varer over 12 timer.

Istad Nett har en høy leveringssikkerhet, men noen av våre kunder kan allikevel oppleve strømbrudd på over 12 timer. De kundene kan søke om økonomisk kompensasjon.

Istad Nett vil uansett foreta en beregning og evt. utbetaling til de kundene som vi vet om og har oversikt over.

Hvem kan søke om kompensasjon?

Ordningen gjelder for sluttbruker kunder som opplever strømbrudd som varer sammenhengende i over 12 timer. Ordningen gjelder ikke for nærings kunder som har egen avtale om kompensasjon ved avbrudd. 

Krav til søknaden

Den som er registrert som kunde på anlegget p.t. må fremme kravet om kompensasjon skriftlig til Istad Nett innen rimelig tid.. Du kan enten skrive ut skjemaet som du finner lengere nede på siden, og sende dette underskrevet til Istad Nett, eller du kan fylle ut skjemaet og sende det elektronisk.

Husk at alle må-felt skal fylles ut.

Kontroll av søknaden

Etter at vi har mottatt kravet, vil Istad Nett kontrollere om kravet er berettiget.

Ved kontroll av kravet vil varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Istad Nett først fikk melding om strømbruddet , eller visste eller burde ha vist om at strømbruddet hadde funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforskyning er gjennopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforskyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Slik søker du kompensasjon

Klikk på denne linken for å sende søknaden elektronisk: Skjema for søknad om kompensasjon

Du kan også last ned skjemaet i PDF-format: Soeknad Om Kompensasjon Ved Avbrudd

Dette kan printes ut og sendes per post til Istad Nett AS.

OBS: alle felter må være utfylt.

For godkjente krav gjelder disse satsene:

  • Kr 600 for avbruddover 12 timer til og med 24 timer
  • Kr 1 400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
  • Kr 2 700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
  • For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1 300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Utbetaling

Godkjent utbetaling vil normalt bli foretatt på første nettleie faktura etter at kravet er innvilget.