ER STRØMMEN BORTE?
Fra 1.1.2021 vil du som kunde automatisk få kompensasjon for strømbrudd over 12 timer.

Publisert mandag 12. april 2021

Dersom du som privatkunde har opplevd strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende, har du iht. Kontrollforskriften Kapittel 9A krav på økonomisk kompensasjon fra Istad Nett. Du trenger ikke lenger søke om dette – kompensasjonen vil automatisk bli trukket fra nettleien på en av de første nettleiefakturaene etter strømbruddet, dog senest 12 uker etter strømbruddet skjedde.

  • Det utbetales kompensasjon pr målepunkt. Det betyr at dersom du har flere målere, vil du få samme kompensasjon pr. måler.
  • Det betales kun kompensasjon til målepunkt som er definert som bolig og fritidsbolig, ikke næringsanlegg.
  • Beregnet årlig kompensasjon pr målepunkt kan ikke være høyere enn forventet innbetalt nettleie for det aktuelle målepunktet det gjeldende år.
  • Dersom du etter strømbrudd har fått ødelagt elektrisk utstyr, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap angående erstatning.
  • Dersom du selv er skyld i at strømbruddet varer over 12 timer, har du ikke krav på kompensasjon.

Definisjon langvarig strømbrudd

Varigheten for et langvarig strømbrudd regnes fra når Istad Nett ble varslet om strømbruddet eller fra det tidspunktet vi burde visst at det skjedde. Opphør av avbruddet regnes fra tidspunktet strømforsyningen er gjenopprettet. 

Ved nye avbrudd på samme målepunkt regnes dette som sammenhengende om strømforsyningen ikke har vært opprettholdt i to timer sammenhengende.

NVE har bestemt følgende satser som kompensasjon ved strømbrudd over 12 timer.

Kompensasjon avbrudd 
over 12 timer

12 timer

Pr. time mer enn 12 timer

Bolig

kr 500

kr 40

Fritidsbolig

kr 125

kr 10