ER STRØMMEN BORTE?
Informasjon ved feil/avbrudd i forsyningsanlegg strøm og fjernvarme.

Publisert torsdag 03. juni 2021Følg Istad Nett AS på Twitter

STRØMBRUDD

For oppdatert informasjon om strømbrudd se kart her >>
(Anlegg i gamle Nesset kommune er foreløpig ikke synlig i kartet)

VIKTIG

Meld fra om feil eller strømbrudd til oss: 

Hverdager 0800 – 1530:71 21 35 05
Utenfor arbeidstid/helgedager:71 21 36 66

OBS! 
Utenfor arbeidstid skal feil i tidligere Nesset kommune varsles til tlf. 71 23 16 00 (deretter menyvalg 9)

Nesset Kraft Nett er sammenslått med Istad Nett, men vi har ennå ikke fått samordnet vakt og beredskap for hele området. Derfor er det inntil videre ulike telefonnumre som skal brukes for å varsle feil utenfor normalarbeidstid.

Feilmelding?

Hva gjør du dersom strømmen har gått?

Dersom strømmen har gått også hos naboen:

Sjekk om det er varslet strømutkobling for området der du bor. Strømutkobling kunngjøres i lokalavisen og øverst på denne siden. Dersom strømutkobling ikke er varslet, tyder det på feil i vårt nett.

Dersom strømmen har gått kun hos deg:

Kontroller dine elektriske anlegg:

  • Sjekk om jordfeilbryteren har løst seg ut
  • Sjekk om hovedsikring eller - bryter har løst seg ut.
  • Sjekk eventuelt inntakssikringene (enkelte har de på annet sted i sikringsskapet)
  • Sjekk om noen kurrsikringer har løst seg ut

Ved feil på installasjonen, ta kontakt med din installatør.

Se vår brosjyre: Istad Nett A5 Brosjyre Jan2009

Kompensasjon ved strømbrudd

Istad Nett har en kompensasjonsordning for sine kunder som opplever avbrudd i strømforsyningen som varer over 12 timer. Fra 1.1.2021 vil du som kunde automatisk få kompensasjon for strømbrudd. Les mer om dette her.