Følg Istad Nett AS på Twitter

Molde

Nettstasjon 9380 Bjørnlihaugen Nedre 21KW,
 9395 Hegnes, 9400 Årset , 9405 Gribbestad,
9410 Gribbestad Indre , 9415 Horsgård,
9420 Horsgård Midtre, 9425 Horsgård Indre

Tirsdag 06.11.18kl 10:00 - 13:30

EideFræna


Gjemnes

Nettstasjon 5270 HamranOnsdag 07.11.18Kl 09:00 - 15:00

Midsund

 
          

Aukra


Feilmelding?

Hva gjør du dersom strømmen har gått?

Dersom strømmen har gått også hos naboen:

Sjekk om det er varslet strømutkobling for området der du bor. Strømutkobling kunngjøres i lokalavisen og øverst på denne siden. Dersom strømutkobling ikke er varslet, tyder det på feil i vårt nett.

Dersom strømmen har gått kun hos deg:

Kontroller dine elektriske anlegg:

  • Sjekk om jordfeilbryteren har løst seg ut
  • Sjekk om hovedsikring eller - bryter har løst seg ut.
  • Sjekk eventuelt inntakssikringene (enkelte har de på annet sted i sikringsskapet)
  • Sjekk om noen kurrsikringer har løst seg ut

Ved feil på installasjonen, ta kontakt med din installatør. Er du i tvil - kontakt oss!

Se vår brosjyre: Istad Nett A5 Brosjyre Jan2009

Kompensasjon ved strømbrudd

Istad Nett har en kompensasjonsordning for sine kunder som opplever avbrudd i strømforsyningen som varer over 12 timer. Les mer om dette her.

NB: Ved feil/avbrudd i vårt forsyningsanlegg

Ta kontakt på tlf: 71 21 35 05 (hverdager 08.00 – 15.30)
Utenom arbeidstid bruk vår feilmeldingstelefon: 71 21 36 66

I forbindelse med omfattende feil kan det ta tid å komme gjennom på grunn av stor pågang. På dagtid (08.00 – 16.00) kan viktige beskjeder formidles direkte til nettservice: 71 21 35 05.