Følg Istad Nett AS på Twitter

Molde


Eide


Fræna

Nettstasjon 4960 MaleråketTirsdag 27.02.2018kl 09:30 - 12:30
Nettstasjon 4956 MaleremTirsdag 27.02.2018kl 09:30 - 12:30
Nettstasjon 4965 MaleTirsdag 27.02.2018kl 09:30 - 12:30
Nettstasjon 4966 AskevågTirsdag 27.02.2018kl 09:30 - 12:30
Nettstasjon 4970 HaugnesTirsdag 27.02.2018kl 09:30 - 12:30
Nettstasjon 4470 Farstad 2Torsdag 01.03.2018kl 09:30 - 14:30
Nettstasjon 4760 BreivikTorsdag 01.03.2018kl 09:30 - 14:30
Nettstasjon 4776 Farstad Boligomr. 2Torsdag 01.03.2018kl 09:30 - 14:30

Gjemnes

Midsund

 
          

Aukra

Feilmelding?

Hva gjør du dersom strømmen har gått?

Dersom strømmen har gått også hos naboen:

Sjekk om det er varslet strømutkobling for området der du bor. Strømutkobling kunngjøres i lokalavisen og øverst på denne siden. Dersom strømutkobling ikke er varslet, tyder det på feil i vårt nett.

Dersom strømmen har gått kun hos deg:

Kontroller dine elektriske anlegg:

  • Sjekk om jordfeilbryteren har løst seg ut
  • Sjekk om hovedsikring eller - bryter har løst seg ut.
  • Sjekk eventuelt inntakssikringene (enkelte har de på annet sted i sikringsskapet)
  • Sjekk om noen kurrsikringer har løst seg ut

Ved feil på installasjonen, ta kontakt med din installatør. Er du i tvil - kontakt oss!

Se vår brosjyre: Istad Nett A5 Brosjyre Jan2009

Ved feil/avbrudd i vårt forsyningsanlegg

Ta kontakt på tlf: 71 21 35 05 (08 00 - 15 30) hverdager

Utenom arbeidstid bruk vår feilmeldingstelefon:  71 21 36 66

I forbindelse med omfattende feil kan det ta tid å komme gjennom på grunn av stor pågang. På dagtid (8-16) kan viktige beskjeder formidles direkte til nettservice 71 21 35 05.


Kompensasjon ved strømbrudd

Istad Nett har en kompensasjonsordning for sine kunder som opplever avbrudd i strømforsyningen som varer over 12 timer.

Les mer om dette her.