Følg Istad Nett AS på Twitter

Molde

Nettstasjon 7870 Anton Bangsveg 5Mandag 11.12.2017Kl 09:30 - 11:30

Eide


Fræna

Nettstasjon 4015 Hatlebakken B.F.Tirsdag 12.12.2017Kl 09:30 - 10:30

Gjemnes

Midsund

 
       
   
         
        

Aukra

Nettstasjon 1250 BorgOnsdag 13.12.2017Kl 09:00 - 10:30
Nettstasjon 1260 RabbenOnsdag 13.12.2017Kl 09:00 - 10:30
Nettstasjon 1270 AukraheimenOnsdag 13.12.2017Kl 09:00 - 10:30

Feilmelding?

Hva gjør du dersom strømmen har gått?

Dersom strømmen har gått også hos naboen:

Sjekk om det er varslet strømutkobling for området der du bor. Strømutkobling kunngjøres i lokalavisen og øverst på denne siden. Dersom strømutkobling ikke er varslet, tyder det på feil i vårt nett.

Dersom strømmen har gått kun hos deg:

Kontroller dine elektriske anlegg:

  • Sjekk om jordfeilbryteren har løst seg ut
  • Sjekk om hovedsikring eller - bryter har løst seg ut.
  • Sjekk eventuelt inntakssikringene (enkelte har de på annet sted i sikringsskapet)
  • Sjekk om noen kurrsikringer har løst seg ut

Ved feil på installasjonen, ta kontakt med din installatør. Er du i tvil - kontakt oss!

Se vår brosjyre: Istad Nett A5 Brosjyre Jan2009

Ved feil/avbrudd i vårt forsyningsanlegg

Ta kontakt på tlf: 71 21 35 05 (08 00 - 15 30) hverdager

Utenom arbeidstid bruk vår feilmeldingstelefon:  71 21 36 66

I forbindelse med omfattende feil kan det ta tid å komme gjennom på grunn av stor pågang. På dagtid (8-16) kan viktige beskjeder formidles direkte til nettservice 71 21 35 05.


Kompensasjon ved strømbrudd

Istad Nett har en kompensasjonsordning for sine kunder som opplever avbrudd i strømforsyningen som varer over 12 timer.

Les mer om dette her.