ER STRØMMEN BORTE?
Informasjon ved feil/avbrudd i forsyningsanlegg strøm og fjernvarme.

Publisert tirsdag 06. desember 2016Følg Istad Nett AS på Twitter

STRØMBRUDD.

For oppdatert informasjon om strømbrudd: https://kart.istad.no/stromsta...

VIKTIG Dersom du har observasjoner som du mener er årsak til strømbruddet, eller ser farlige forhold vi bør vite om, vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt oss på telefon 712 13 666

Istad Nett ber om at ingen kunder på egenhånd forsøker å fjerne eller berøre ledninger som har falt ned. Dette kan medføre livsfare! Bruk av motorsag eller fjerning av trær på eller i nærheten av strømledninger må heller ikke skje uten dialog med Istad Nett.


Feilmelding?

Hva gjør du dersom strømmen har gått?

Dersom strømmen har gått også hos naboen:

Sjekk om det er varslet strømutkobling for området der du bor. Strømutkobling kunngjøres i lokalavisen og øverst på denne siden. Dersom strømutkobling ikke er varslet, tyder det på feil i vårt nett.

Dersom strømmen har gått kun hos deg:

Kontroller dine elektriske anlegg:

  • Sjekk om jordfeilbryteren har løst seg ut
  • Sjekk om hovedsikring eller - bryter har løst seg ut.
  • Sjekk eventuelt inntakssikringene (enkelte har de på annet sted i sikringsskapet)
  • Sjekk om noen kurrsikringer har løst seg ut

Ved feil på installasjonen, ta kontakt med din installatør. Er du i tvil - kontakt oss!

Se vår brosjyre

Kompensasjon ved strømbrudd

Istad Nett har en kompensasjonsordning for sine kunder som opplever avbrudd i strømforsyningen som varer over 12 timer. Les mer om dette her.

NB: Ved feil/avbrudd i vårt forsyningsanlegg

Ta kontakt på tlf: 71 21 35 05 (hverdager 08.00 – 15.30)
Utenom arbeidstid bruk vår feilmeldingstelefon: 71 21 36 66

I forbindelse med omfattende feil kan det ta tid å komme gjennom på grunn av stor pågang. På dagtid (08.00 – 16.00) kan viktige beskjeder formidles direkte til nettservice: 71 21 35 05.