Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Det spres feilinformasjon om de nye strømmålerne, og dette skaper unødvendig frykt og bekymring. – Smartmålere avgir langt mindre stråling enn de strenge grenseverdiene norske myndigheter har fastsatt. Alle data sendes kryptert og trygt, og strømmålingen blir mer nøyaktig, sier Even Blakstad i Istad Nett.

Publisert fredag 18. januar 2019

I fjor vår startet utrullingen av smarte strømmålere over hele landet, et prosjekt som skal være ferdig innen utgangen av dette året. Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år med fordeler for både kundene, kraftsystemet og klimaet.

Myndighetene har bestemt

At alle norske strømkunder skal bytte til smarte strømmålere ble vedtatt av Stortinget i juli 2013, og NVE har gitt oppdraget til nettselskapene rundt omkring i Norge. I Møre og Romsdal er det ti nettselskaper som har gjennomført og fremdeles utfører bytter til moderne strømmålere. Istad Nett er ett av disse.

Enklere for kunden

Even Blakstad i Istad Nett mener nye strømmålere er en naturlig del av den teknologiske utviklingen og positivt for kundene.

– Med disse målerne slipper strømkunden å lese av strømmen. Dette gjøres nå automatisk. Målingen blir også mer nøyaktig, da strømforbruket registreres time for time. På sikt vil man via disse smarte målerne også kunne ta i bruk nye produkter og tjenester, noe mange ser fram til.

Lettere å avdekke feil

De nye smarte strømmålerne gjør også at nettselskapene kan finne feil raskere – både i eget nett og hos kunden. Dette kan være av stor betydning i for både enkeltkunder og industrien.

– For oss i Istad Nett medfører dette at vi kan yte enda bedre service til kundene, sier Blakstad, og legger til at Istad Nett er blant de beste i landet på oppetid på nettet, og at nettleien har vært uforandret de to siste årene, og er blant de laveste i fylket. 

Ubegrunnet frykt

I det siste har det begynt å spre seg en del usannheter om smartmålere - spesielt når det gjelder stråling, personvern og hvorvidt målerne registrerer feil strømforbruk.

– Det er naturlig at det er litt motstand mot det som er nytt, men nå opplever vi at feilaktig informasjon bidrar til å skape unødvendig frykt, og å gjøre enkelte kunder usikre, sier Blakstad, som slår fast at smartmålerne er en god løsning for både kundene og for nettselskapene. 

Lav stråling

– Strålingen fra smartmålerne er langt lavere enn de anbefalte grenseverdiene fra Statens strålevern. Måleren avgir langt mindre stråling enn f. eks en mobiltelefon. Smartmåleren Istad benytter sender data fire ganger i døgnet, i til sammen 10-15 sekunder, så det er snakk om veldig lite stråling. En fersk rapport fra NKom publisert i januar 2018 understreker det samme som Statens strålevern har sagt tidligere. Se hele rapporten her.

Datasikkerhet og personvern

– Nettselskapene er omfattet av de samme strenge personvernreglene som bankene. All informasjon som går fra smartmåleren til nettselskapet, sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Informasjonen fra de automatiske målerne brukes kun til å gi kunden riktig faktura, og til drift og vedlikehold av strømnettet. Ingen utenforstående har tilgang til dataene med mindre kunden selv gir fullmakt til det, forteller Blakstad.

Nøyaktig måling

– De nye strømmålerne vil gi mer nøyaktig registrering av forbruket. De som har hatt svært gamle målere, kan oppleve at det registreres høyere forbruk enn tidligere. Den eldste måleren vi har tatt ned, er fra 1956. Slike målere har en mekanisk dreieskive, og er ikke like nøyaktige som nye, og har nok gitt litt snill måling i en del år, forklarer Blakstad. 

I vinter har noen og enhver fått høyere strømregning. Blakstad er klar på at dette skyldes en kombinasjon av høyere kraftpris og lavere utetemperatur. 
– Desember 2017 var en veldig kald måned, og de aller fleste brukte mer strøm til oppvarming enn på samme tid i fjor. Det har resultert i en høyere strømregning, uavhengig av om kundene har ny eller gammel måler. Det blir veldig feil å skylde på den nye måleren, forteller Blakstad. 

Myndighetene har avviklet fellesmåling

For de som bor i borettslag, og det gjelder ca. 2000 kunder i Molde, vil det også gi utslag på strømregningen at fellesmålingen er avviklet. Dette har myndighetene bestemt at ikke er tillatt lenger, og ordningen blir derfor avviklet samtidig med at smartmålerne rulles ut. Dette betyr at beboerne i borettslag går over til individuell måling, som alle andre. 

– Fellesmåling var en utrolig gunstig ordning for de i borettslag, som vi i Istad hadde gleden av å tilby, men som myndighetene nå har vedtatt fjernet. Alle beboere i borettslag skal ha fått informasjon om dette via sin styreleder. Dersom denne informasjonen ikke har nådd fram, anmoder vi kundene om å ta kontakt med sin styreleder eller Istad sitt kundesenter.

Trekkes av nettleia fra 2019

Å bytte måler medfører ingen umiddelbar kostnad for den enkelte kunde. Målerne vil betales ned over nettleia fra 2019.