Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Istad Nett er via kontakter i bransjen gjort kjent med at kunder har brutt plomberingen på den nye smartmåleren og med fysiske inngrep bak målerens deksel forsøkt å frakoble målerens antenne og radiokommunikasjon.

Publisert fredag 18. januar 2019

Istad Nett er via kontakter i bransjen gjort kjent med at kunder har brutt plomberingen på den nye smartmåleren og med fysiske inngrep bak målerens deksel forsøkt å frakoble målerens antenne og radiokommunikasjon. Dette er ulovlig og medfører risiko for skade både på personer og det installerte utstyret! 


Istad Nett vil anmelde slike tilfeller og kunden vil bli fakturert alle kostnader knyttet til gjenoppretting av anlegget.

Vi henviser til §5 i standardavtale for nettleie: 

§ 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr
Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. 
Dersom nettkunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, skjer dette for egen regning og etter skriftlig avtale med nettselskapet. Utstyret og plasseringen av det, må på forhånd være godkjent av nettselskapet.

Lov om straff (straffeloven).
Annen del. De straffbare handlingene
Kapittel 28. Skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten.

Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 351. Skadeverk
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som skader, ødelegger, gjør ubrukelig eller forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. 
For skadeverk straffes også den som uberettiget endrer, gjør tilføyelser til, ødelegger, sletter eller skjuler andres data.