ER STRØMMEN BORTE?
Varsel om stenging av strømmen hos kunder uten AMS-måler.

Publisert torsdag 27. august 2020

Med bakgrunn i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt krav om at alle landets strømkunder skal ha AMS-måler (måler med kommunikasjon som sikrer automatisk avlesing) fra 1.1.2019, ser Istad Nett det nå nødvendig å sende stengevarsel til de kundene som ikke har fått byttet til slik måler. I vårt forsyningsområde er det ca 31 000 kunder som skal ha AMS-måler, men dessverre er det fortsatt ca 0,5% av kundene som nekter å bytte eller som vi ikke kommer i kontakt med. Vi har gjort flere forsøk på å bytte og å komme i kontakt med disse kundene, både skriftlig, på telefon, via SMS, e-post, samt ved direkte oppmøte på anleggsadressen.

Istad Nett følger pålegg fra NVE - alle må ha ny måler

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt nettselskapene i Norge å installere automatisk strømmåler hos samtlige kunder. Istad Nett bruker standardavtalen utarbeidet av Energi Norge og Forbrukerrådet for kunder tilknyttet vårt nett. Denne avtalen er helt klar på at nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Når kunder nekter oss å bytte måler, eller ikke svarer oss etter gjentatte henvendelser, hindrer de oss i å bytte til måleutstyr som er iht myndighetene krav.

Vi ser da dessverre ingen annen løsning enn å stenge strømmen inntil ny måler er montert.

Har lov å stenge strømmen

Ifølge nettleieavtalen skal nettselskapet ha uhindret tilgang til måleutstyret. Når vi ikke får tilgang til det elektriske anlegget/måleutstyret, blir vi hindret i vår rett og plikt til å bytte måler. Dette er et vesentlig brudd på avtalen. Både forbrukerkjøpsloven og nettleieavtalen gir nettselskapet rett til å stanse strømleveransen til kunder som ikke følger avtalen. Vi gjør oppmerksom at nettkunden selv må dekke alle kostnader ved stenging og eventuell åpning av anlegget igjen.

Rettferdig at alle kunder følger lovverket

Foruten at lovverket gir nettselskapet rett til å stanse strømleveransen til kunder som ikke følger avtalen, er det i tillegg et rettferdighetsprinsipp vi synes er viktig. Kostnadene med å drifte strømnettet fordeles via nettleien for alle kundene våre. Får vi ikke byttet ut alle målerne vil dette medføre manuelt arbeid, og vi må fortsatt drifte de gamle systemene våre. Dette vil resultere i økte kostnader både for oss, og beklageligvis for øvrige nettkunder. At ca 0,5% av kundene påfører andre nettkunder ekstra og unødvendige kostnader, er ikke ønskelig for oss.

Unngå stenging og merkostnader

Istad Nett har ikke noe ønske om å stenge strømmen hos sine kunder. Vi oppfordrer derfor alle som ikke har fått byttet til ny AMS-måler om å ta kontakt for å få utført dette omgående. Da unngår vi merarbeid og kundene vil slippe ekstrakostnader knyttet til AMS-gebyr, stenging og eventuell åpning av anlegget igjen.

PS: Kunder som har fått godkjent fritak av helsemessige årsaker og fått ny måler med deaktivert kommunikasjonsmodul, omfattes ikke av denne stengeprosessen.

Om automatiske strømmålere

Innføringen av nye automatiske strømmålere de siste årene er et ledd i en nødvendig modernisering og oppgradering av strømnettet. De nye målerne har flere fordeler, blant annet at de sender automatisk avlesninger til nettselskapet, noe som gir et helt nøyaktig fakturagrunnlag.

Statens strålevern forsikrer om at strømmålerne ikke utgjør noen former for helsefare. Personvernet er også ivaretatt på iht gjeldende regelverk. Data fra målerne brukes til å gi kundene korrekt faktura, og som underlag for optimal drift av strømnettet. Ingen utenforstående har tilgang til dataene. Målerne er svært nøyaktige, godkjent og underlagt kontrollplikt av Justervesenet.

Istad Nett AS
Plutovegen 5, 6419 MOLDE 
Tlf. 71 21 35 05 | nettservice@istad.no

www.istadnett.no