Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Et fåtall kunder mener at Istad Nett ikke har rett til å montere smartmålere hjemme hos seg. NVE har nylig behandlet en klage fra en kunde i Istad Netts forsyningsområde, og her konkluderer NVE at Istad Nett har rett til dette.

Publisert tirsdag 15. januar 2019

I 2018 fikk alle norske strømkunder nye smarte strømmålere, også kalt AMS-målere. Dette sies å være den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Utskiftingen av strømmålere ble vedtatt av Stortinget i juli 2013, og NVE ga oppdraget til nettselskapene rundt omkring i Norge. 

Oppdrag fra NVE

I Møre og Romsdal samarbeidet ti nettselskaper om dette prosjektet, og Istad Nett var ett av disse.

Klage ble ikke tatt til følge

En kunde i Istad Netts forsyningsområde mente at Istad Nett ikke hadde rett til å montere ny strømmåler hos seg, og sendte inn klage til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Klagen ble ikke tatt til følge, og konklusjonen var at Istad Nett hadde rett til å montere AMS-måler i kundens bolig.

Vedlagt er svarbrevet fra NVE, som også besvarer en del spørsmål omkring AMS-målere/smartmålere.