ER STRØMMEN BORTE?
Det er nå bestemt at gebyret for kunder uten AMS-måler skal være kr 1875,- inkl mva pr år.

Publisert fredag 05. februar 2021

Olje- og energidepartementet. varslet fredag 29.1.2021 at gebyret for kunder uten AMS-måler nå er forskriftsfestet til kr 1500 + mva pr år. 

«Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år. Forskriften gjelder fra 1. februar 2021.»

Dette betyr at nettkunder hos Istad Nett som ikke har AMS-måler vil bli belastet med et årlig gebyr på kr 1875,- inkl mva. Gebyret belastes pr måned på kundens faktura.

Les mer her