Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Ved inngangen til 2019 skal alle strømkunder i Norge ha fått installert smartmåler/AMS-måler. Nye strømmålere er en konsekvens av den teknologiske utviklingen, og gir mange fordeler.

Publisert tirsdag 15. januar 2019

Ved inngangen til 2019 skal alle strømkunder i Norge ha fått installert smartmåler/AMS-måler. Nye strømmålere er en konsekvens av den teknologiske utviklingen, og gir mange fordeler:  

  • Strømkunden slipper å lese av strømmen. Dette gjøres nå automatisk. 
  • Målingen blir mer nøyaktig, da strømforbruket registreres time for time. 
  • Det blir enklere for nettselskapene å avdekke feil – både i eget nett og hos kunden. Dette kan være av stor betydning for både enkeltkunder og industrien.
  • Mulighet til å ha oversikt over spenningskvaliteten i leveringspunktet.
  • Mulighet til å ha oversikt over jordfeil i leveringspunktet.
  • Mulighet til å bli plusskunde (strømprodusent ved bruk av f.eks. solcellepaneler).

Smarte strømmålere har også andre fordeler: folk får bedre mulighet til å bli bevisst sitt eget strømforbruk, ettersom de kan se hvor mye de bruker time for time. Med smarte målere ligger også mulighetene til rette for at kraftselskapene og andre kan tilby nye og framtidsrettede produkter og tjenester.

Har du spørsmål om smartstrøm? Kanskje finner du svaret her: 

Energi Norge har også en egen side om smarte strømmålere.