ER STRØMMEN BORTE?
Bruk skjema på denne siden for å bestille åpning/lukking av HAN-porten.

Publisert tirsdag 08. januar 2019

Vilkår for bruk av HAN-porten

Ved åpning av HAN-porten overtar kunden selv alt ansvar ift tilkoblet utstyr, personvern og bruk/lagring av data som hentes ut via dette grensesnittet. Tilkobling og bruk av ikke godkjent utstyr til Istad Nett sitt måleutstyr, som forårsaker feil eller skade på dette, medfører erstatningsansvar for kunden. Ved oppsigelse eller flytting av abonnement som medfører ny kunde på anlegget, plikter du som kunde å varsle Istad Nett om dette før endringen foretas.

Ved å fylle ut og sende inn skjemaet på denne siden, aksepterer du vilkår for bruk av HAN-porten. Etter mottak av din aksept, vil vi omgående be vår systemleverandør om å åpne/lukke HAN-porten. Du vil få en bekreftelse på e-post når dette er gjort. 

Bestilling av åpning/lukking av HAN-porten må sendes av den personen som er juridisk ansvarlig for abonnementet - den som er strømkunde. Om du bestiller i annet navn, må fullmakt fra personen som er strømkunde sendes til nettservice@istad.no

PS! Vi tar forbehold om at vilkår for bruk av HAN-porten kan bli endret dersom NVE kommer med nye retningslinjer eller om Energi Norge utarbeider en form for ‘’bransjestandard for bruk av HAN-porten’’.

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Ønsker du åpning eller lukking av HAN-port?
Dersom du har flere målepunkt / målere, må du sende inn ett skjema per måler