Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Nettleie for husholdninger, hytter og fritidshus

I prisen på energileddet er følgende inkludert: ENOVA-avgift på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift på 20,40 øre/kWh. Fra 01.01.18 endres forbruksavgift til 20,73 øre/kWh.  

Gjelder for enkelthusholdninger, hytter og fritidsboliger med hovedsikringer til og med 63A. Alle priser er inkl. mva.

Nettariff Fastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)
H4                   2530,-                 42,76 sommerpris
                 46,25 vinterpris

H4 gjelder alle husholdningskunder, også hytter og fritidshus. Vinterpris perioden 01.11 - 30.04 - Sommerpris perioden 01.05 - 31.10


Nettariff Fastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)
T4EG Umålte anlegg                   1375,-                   44,25


Nettariff Fastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)Effektledd (kr/kW/år)
H3            765,-    34,25     692,50

H3 gjelder husholdning kunder som ønsker det og har automatisk måleravlesning


Tarifforklaring

H4Nettleietariff for husholdning, hytter og fritidshus
H3Nettleietariff for husholdning med timesmåling og effektavregning
Gjelder ikke hytter og fritidshus
T4EGSmå anlegg uten måler.