Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Nettleie er det man betaler for å være tilknyttet strømnettet.

Kostnadene er knyttet til overføring (transport) av strømmen fra produsent til forbruker. Disse kostnadene dekker i hovedsak investeringer, vedlikehold, tap i nettet og vaktberedskap. I tillegg må kundene betale til enhver tid gjeldende avgifter bestemt av det offentlige.

Her finner du standard avtaler for nettleie og tilknyting til distribusjonsnettet. Avtalene er utarbeidet av Energibedriftenes Landsforening i samarbeid med Forbrukerombudet:

Standardavtale for nettleie: Standardavtale For Nettleie

Standardavtale for tilknytning: Tilknytningsvilkaar 2007

Avtalene gjelder kun privatkunder. For andre kunder gjelder egne avtaler.