Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Nettavdelingen er gitt en rolle som nettforvalter, og skal i følge tjenestebestilling fra Daglig leder/Netteier være ansvarlig for monopolvirksomheten, dvs. den løpende drift, vedlikehold og utvikling av nettet.

Publisert tirsdag 06. desember 2016

Det betyr at denne avdelingen er intern bestiller av tjenester knyttet til dette området overfor de andre avdelingene i selskapet og selskapene i konsernet. Dette gjelder i første rekke områdene:

  • Drift/vedlikehold, Driftsavdelingen
  • Tekniske utredninger og bistand til større prosjekter/anlegg
  • Nybygging og vedlikehold
  • Overordnet nettdrift
  • Nettmeldinger