Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Områdekonsesjonærene fikk i forskrift gjeldende fra 1.1.2003 ansvaret for å utarbeide lokale energi-utredninger for hver kommune innenfor konsesjonsområdet.

Publisert tirsdag 06. desember 2016

Utarbeidelse av lokale energiutredninger skulle bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Ordningen med lokale energiutredninger ble avviklet fra 1. november 2015 og erstattet med følgende ordning (se Forskrift om energiutredninger kapittel 2): 

"Utredningsansvarlig etter § 7 i denne forskrift, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær skal på forespørsel fra kommunen bistå med informasjon som konsesjonær har om energiforsyningen i kommunen og som er relevant i kommunal klima- og energiplanlegging. Dette gjelder ikke sensitiv informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven § 9-3."

De siste utredningene i vårt konsesjonsområde ble utarbeidet i 2013, og er tilgjengelig nedenfor. Istad Nett er utredningsansvarlig for regionalnettet i Møre og Romsdal.