Her finner du informasjon om tariffer, skjema for kundeopplysninger og teknisk informasjon.

Fjernvarmetariff 2016 husholdning. Gjeldende fra og med 01.02.2016

Fjernvarmetariff

 Pris

Spotpris i vårt område + påslag 5,6 øre pr. kWh

Energiledd vinter

46,26 øre pr. kWh

Energiledd sommer

42,76 øre pr. kWh

Fastledd

34 kr. pr. mnd

Det gis 3% rabatt på summen av dette

Alle priser er inkludert mva.

Fjernvarmeprisen skal ikke være høyere enn totalpris på elektrisitet.

Leveringsvilkår

Skjema for kundeopplysninger

Kontaktinformasjon fjernvarmeavdeling:

Ståle Nogva
Telefon  900 89 215
E-post: stale.nogva@istad.no

Kundeservice

Tlf: 71 21 35 00

E-post: kundeservice@istad.no