Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Her finner du informasjon om tariffer, skjema for kundeopplysninger og teknisk informasjon.

Fjernvarmetariff 2016 husholdning. Gjeldende fra og med 01.02.2016

Fjernvarmetariff

 Pris

Spotpris i vårt område + påslag 5,6 øre pr. kWh

Energiledd vinter

46,26 øre pr. kWh

Energiledd sommer

42,76 øre pr. kWh

Fastledd

34 kr. pr. mnd

Det gis 3% rabatt på summen av dette

Alle priser er inkludert mva.

Fjernvarmeprisen skal ikke være høyere enn totalpris på elektrisitet.

Leveringsvilkår

Skjema for kundeopplysninger

Kontaktinformasjon fjernvarmeavdeling:

Gerhard Eidså 
Telefon  907 92 666 
E-post: gerhard.eidsa@istad.no

Ved feil/avbrudd i vårt forsyningsanlegg

Ta kontakt på tlf: 71 21 35 05 (hverdager 08.00 – 15.30)
Utenom arbeidstid bruk vår feilmeldingstelefon: 71 21 36 66

I forbindelse med omfattende feil kan det ta tid å komme gjennom på grunn av stor pågang. På dagtid (08.00 – 16.00) kan viktige beskjeder formidles direkte til nettservice: 71 21 35 05.

Kundeservice

Tlf: 71 21 35 00

E-post: kundeservice@istad.no