Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Avdelingens hovedoppgave er å sørge for operativt og pålitelig forsyningsnett til våre forbrukere. Vi oppnår dette gjennom gode tilsyns- og vedlikeholdsrutiner, samt en stab med driftspersonell med solid fagkompetanse og lang erfaring i drift og vedlikehold av fordelingsnett.

Publisert tirsdag 06. desember 2016

Oppgaver som avdelingen utfører er blant annet:

 • Tilsyn og drift av alt høy- og lavspentnett
 • Linjebefaringer og tilstandskontroller
 • Vedlikehold av alt høy- og lavspentnett
 • Skogrydding linjenett
 • Oppgaveregistrering
 • Kabelpåvisning og jordfeilpeiling
 • Vakttjeneste
 • Feilretting i høy- og lavspentnettet
 • Tilkobling stikkabler/ledninger og anleggskasser
 • Kunde- og grunneierkontakt

Vårt mål er å gi våre kunder en lys og varm hverdag! 

Telefon: 71 21 35 05         Fax: 71 21 35 01

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål ang. fordelingsnettet:

 • Tore Berg (avd.leder)
 • Reidar Beinset (planlegger anlegg)
 • Håkon Dybwad (planlegger vedlikehold)
 • Jan Marius Bøye (planlegger service)
 • Lasse Bang Gule (planlegger service)
 • Jo-Inge Solem (planlegger vedlikehold)
 • Rune Solberg (planlegger stasjoner)