ER STRØMMEN BORTE?
Vi ønsker å styrke oss​, og trenger flere dyktige medarbeidere i Istad Nett.​

Publisert fredag 07. mai 2021

Istad AS er et energikonsern med hovedkontor i Molde. Istad AS er engasjert i salg, produksjon, og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme. Istad Nett AS er netteier for Istad-konsernets distribusjons- og regionalnett for elektrisk kraft i kommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes og Molde. Istad Nett AS har ca. 85 ansatte.

Istad Nett spiller en viktig rolle i det grønne skiftet på Romsdalshalvøya. Vårt distribusjonsnett for elektrisitet muliggjør samfunns- og næringsutvikling, elektrifisering av transport og bosetning. 

Vi ønsker å oppfylle intensjonen i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Bransjen har tradisjonelt sett hatt overvekt med mannlige tilsatte og vi jobber aktivt for å utjevne dette.

Vi forbereder flere større prosjekter for å styrke kraftnettet i regionen, og vi søker aktivt å ta i bruk ny teknologi for å gjøre denne jobben grønnere, smartere og mer effektivt.

Derfor søker vi nå etter dyktige medarbeidere til følgende stillinger:

Energimontør

Vi søker deg med fagbrev som energimontør med relevant praksis innen nybygg, vedlikehold og drift av høy- og lavspentnett. 

Les mer om stillingen her >>

Prosjektingeniør Stasjonsanlegg

Istad Nett har flere kommende prosjekter for nyanlegg, kapasitetsøkning og fornyelse på våre transformatorstasjoner i regionalnettet. I tett samarbeid med de andre fagmiljøene i selskapet vil du jobbe med spennende oppgaver i grensesnittet mellom transformatorer, prosessnettverk, fjernstyring/overvåking, vern, kontrollanlegg, etc.

Les mer om stillingen her >>

Istad Nett er underlagt Kraftberedskapsforskriften, og skal i tråd med §6-7 Personkontroll gjennomføre bakgrunnssjekk av personer som får ansettelse. Søkerne til stillingen må samtykke i bakgrunnssjekk som en del av søknaden.