ER STRØMMEN BORTE?

Det er viktig å være klar over følgende ved trefelling eller annet arbeid nær linjer eller kabler som kan medføre fare for liv, helse, materiell, utstyr og eiendom.

                - Slikt arbeid kan være livsfarlig og medføre stor skade

                - Arbeidet kan medføre erstatningsansvar om uhellet er ute

Istad Nett ber alle om å forholde seg til disse retningslinjene:

  1. Før du skal arbeide nærmere høyspentlinjer enn 30 meter må du ta kontakt med Istad Nett. Vi vil følge opp saken og være med å finne sikre arbeidsmetoder. Vi vil f.eks. kunne vurdere behovet for trefelling og utførelse av dette. En slik vurdering vil være kostnadsfri for deg som kunde.
  2. Gravearbeid skal registreres hos Geomatikk på www.gravemelding.no Geomatikk vil i forbindelse med søknad om gravetillatelse gi råd om avstandskrav, og om Istad Nett må kontaktes.
  3. Dersom uhellet er ute og det oppstår skade på linje eller kabel, må man under ingen omstendighet forsøke å fjerne gjenstander eller reparere skaden selv. Ta kontakt med Istad Nett umiddelbart!

Erstatningsansvar ved brudd på våre retningslinjer eller ved uaktsomhet

Istad Nett gjør oppmerksom på at skadevolder vil kunne bli erstatningspliktig for skader på personer, materiell og utstyr, reparasjonskostnader, samt kostnader relatert til selve strømbruddet (kompensasjon for ikke levert Energi – KILE). Totalt erstatningsbeløp kan i slike tilfeller bli mange hundre tusen kroner