ER STRØMMEN BORTE?
"Rammeavtale skogrydding" er nå publisert i Doffin.

Publisert onsdag 27. januar 2021

Istad Nett har nå publisert en konkurranse med forhandlinger gjeldende ‘’Rammeavtale skogrydding’’ på Doffin.

Oppdraget er inndelt i to geografiske områder: 

Område 1 - Skogrydding i og langs lavspent-, høyspenningslinjer, og 132kV linjer i kommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, og Molde (med unntak av tidligere Nesset kommune). 

Område 2 - Skogryddydding i og langs lavspent- og høyspentlinjer i tidligere Nesset kommune.

Det er adgang til å levere tilbud på ett eller begge områder.

Les mer her >>