ER STRØMMEN BORTE?
Dersom du skal hente materiell/utstyr ved vårt lager i Plutovegen 5, må skjema på denne siden fylles ut og sendes min. tre virkedager før henting.

Publisert tirsdag 09. mars 2021

Merk at flere av feltene er obligatoriske. Elsmart Nettmelding ref. får du fra din installatør. Den er helt nødvendig for at materiell/utstyr skal knyttes til riktig anlegg.

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

* Bekreftelse:
Hva ønsker du å hente?