Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
14.01.2020. Istad Nett tar i bruk ELSMART nettmeldinger

Publisert tirsdag 06. desember 2016

Istad Nett åpner nå for bruk av ELSMART

Istad Nett tar nå i bruk ELSMART for registrering av nettmeldinger. ElWin Installatørmelding vil ikke lengre være tilgjengelig for registrering av meldinger.

Meldinger dere tidligere har registrert i ElWin vil vi nå manuelt registreres av oss i ELSMART slik at dere vil få tilgang til disse fortløpende. Denne prosessen starter i dag og meldingene vil bli synlige for dere i løpet av de kommende dagene. Dersom det haster med noen av disse meldingen, må dere ta kontakt med oss direkte på telefon eller e-post til nettmelding@istad.no

 

De fleste av dere er allerede registrerte som brukere i ELSMART gjennom  bruk av systemet hos andre nettselskaper (f.eks NEAS og Mørenett). Dere skal bruke samme pålogging hos Istad Nett.

Det er viktig at alle som er registrerte brukere snarest logger inn i ELSMART hos Istad Nett. Det er først når dette er gjort vi kan knytte deres tidligere registrerte meldinger fra ElWin opp mot deres bruker i ELSMART hos Istad Nett.

 

De som ikke er registrerte brukere av ELSMART må registrere seg her; https://www.elsmart.com

Her må dere først akseptere betingelsene. Dere vil deretter få opp et skjema hvor dere legger inn deres virsomhets-ID hos DSB. Info fra DSB vil da fylles ut, og i tillegg må mobil og epost registreres.

Send søknaden. Den vil behandles fortløpende og normalt i løpet av dagen. Det vil komme e-post til registrert e-postadresse når søknad er godkjent.

 

Når brukernavn/passord er mottatt må dere logge inn i ELSMART for å se på tidligere meldinger eller for å registrere nye.

https://www.elsmart.com


For nye brukere av ELSMART vil dere etter innlogging finne en brukerveiledning oppe til høyre under ‘’Hjelp’’. 

Om dere har spørsmål eller trenger assistanse, kan dere kontakte våre saksbehandlere direkte på telefon eller e-post.

Installatørmelding

For installatører/elektrikere som ikke har brukernavn for pålogging

Dere kan bruke blanke meldings blanketter som fylles ut og sendes:

Istad Nett
Plutovegen 5
6419 Molde

eller på e-post: nettmelding@istad.no

Nytt regelverk for montering av målere

Som vi tidligere har informert om er krav til installasjon av målere i den gamle "Målerhandboka"  skiftet ut med nytt regelverk. De nye kravene er nedfelt i ulike REN blad utarbeidet av REN AS (Rasjonell elektrisk nettvirksomhet).

Link til de nye REN bladene finner du her:

Endring i vilkår for fellesmåling

Fra 1. januar 2010 ble retten til fellesmåling av sluttbruker oppheva. NVE har vedtatt endringer i kontrollforskrifta som medfører at hver enkelt husholdning og fritidshus nå skal måles og avregnes hver for seg. Kravet til individuell måling vil ikke gjelde næringsbygg. De nye vilkårene vil heller ikke medføre endringer for kunder med eksisterende fellesmåling før avanserte måle- og styringssystem (AMS) blir innført. Dersom individuell måling medfører urimelige merkostnader, kan det etter en individuell vurdering tillates fellesmåling.

Spørsmål og svar vedrørende NEK 399

Tips og råd når du skal installere elektrisk utstyr

Regulert av forskrifter

Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper mm (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1). Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Anleggsbidrag

Istad Nett praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Dette vil si at den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må ta en andel av kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Les mer her: Regler for anleggsbidrag.

Elektriske apparater

Sjekk det elektriske anlegget først

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Sjekk med installatør om anlegget er dimensjonert for det utstyret du vil koble til. Nedenfor er gjengitt eksempler på apparater og utstyr som også skal meldes til nettselskapet for å kontrollere at forsyningsnettet er tilstrekkelig dimensjonert for belastningen:

MotorerOver 1,5 kW med direkte start og større motorer med annen startutrustning
SveiseapparaterGamle en-faseapparater samt profesjonelt utstyr
VarmepumperOver 2,5 kW
GjennomstrømmingsvarmereAlle skal meldes
HøytrykkspylerOver 3 kW
Induksjon platetopp6 kW og oppover
ElbilladingPermanent lading over 10A