ER STRØMMEN BORTE?
Begrenset behandling av nettmeldinger og mulighet for målermontasje

Publisert onsdag 26. august 2020

Istad Nett skal nå bytte IT-plattform for sine grunndata og sitt arbeidsordresystem.

I perioden 31.08. kl. 12:00 til 03.09 kl. 17:00 vil våre IT-systemer som benyttes til registrering av arbeid i målepunkt gå inn i en såkalt ‘’frysperiode’’.

Konsekvensen av dette er at vi i denne perioden ikke kan registrere nye eller endre grunndata i målepunktet. Dette gjelder f.eks.:

  • Ikke bytte måler
  • Ikke bytte avregningsmetode: Fra profil til timesmålt – eller omvendt
  • Ikke sette opp nye målere
  • Ikke ta ned gamle målere
  • Ikke registrere nye målepunkter
  • Ikke registrere nye eller behandle nettmeldinger som medfører endring av data i målepunktet (ELSMART)

VIKTIG

Alt av arbeid og saksbehandling som kan tas før 31.08 kl. 12:00 må planlegges og utføres da, om ikke må det vente til etter 03.09. kl. 17:00

Dersom det oppstår ‘’hastesaker’’ som krever unntak, må disse utføres etter spesielle retningslinjer og i dialog med Istad Nett.

 Ta kontakt med Martin Daniel Vassgård (martin.vassgard@istad.no) eller Petter Toft (petter.toft@istad.no) om du har spørsmål.