Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Nettleie for industri -og næringsvirksomhet

Nettleie for næringsvirksomhet med hovedsikring til og med 125 A (230V) og 72 A (400V)ENOVA-avgift på kr 800 pr anlegg er inkl. i fastleddet.

I tillegg kommer forbruksavgift på 16,58 øre/kWh fra 01.01.2018

Les mer om forbruksavgift  

NettariffFastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)
T44210,-20,01 Vinterpris
17,21 Sommerpris

Tariffen er eksklusiv forbruksavgift  og mva.

Nettleie for næringsvirksomhet med hovedsikring større enn 125 A (230V) og 72 A (400V)


ENOVA-avgift på kr 800 pr anlegg er inkl. i fastleddet.

NettariffEffektuttakFastpris (kr/år)Energiledd (øre/kWh)Effekt (kr/kW/år)
T3Grunntariff for kontraktskunder med effektuttak 0-200 kW8200,-12,90554,-
T3Effektledd for effektuttak over 200 kW365,-

Tariffene er eksklusiv forbruksavgift og mva.

Effektavregning T3

Avregnes av høyeste effektuttak mellom kl 07:00-16:00 -Mandag-fredag:

Desember 201801.12.2018 tom. 21.12.2018
Januar 201902.01.2019 tom. 31.01.2019
Februar 201901.02.2019 tom. 28.02.2019

Resten av året, fra og med 1.mars t.o.m. 30.november, avregnes med gjennomsnittet av de 3 verdiene fra disse periodene. Effektuttaket måles som gjennomsnitt i løpet av en klokketime.  (effektuttak= strømforbruk i løpet av en time)

Reaktivenergi

Reaktiv energi avregnes når det reaktive forbruket overstiger 30 % av den aktive energibruken: Tillegget for reaktiv energi er p.t. 22,00 øre pr kVArh

Nettariff T4EG

Små anlegg uten måler og nettariff T4G gatelys Fastbeløp pr år kr 1900  Energiledd 18,40 (øre/kWh)

Mer informasjon om nettleie, bl.a. effektberegning finnes her:     

Effektberegning Nettleie T3

Tariff  Næring