Avstander og elektromagnetiske felt

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg blir fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB - www.dsb.no). Disse regulererer bla krav til minsteavstander til høyspenningsanlegg.

Strålevernforskriften stiller krav til eksponering fra elektromagnetiske felt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE - www.nve.no) og Statens Strålevern har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er rettet mot kommuner og utbyggere vedrørerende bebyggelse nær høyspentanlegg. Denne kan lastes ned fra http://www.nrpa.no

Ta gjerne kontakt med vår Nettavdeling ved spørsmål vedrørende dette.