Avstander og elektromagnetiske felt

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg blir fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB - www.dsb.no). Disse regulererer bla krav til minsteavstander til høyspenningsanlegg.

Strålevernforskriften stiller krav til eksponering fra elektromagnetiske felt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE - www.nve.no) og Statens Strålevern har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er rettet mot kommuner og utbyggere vedrørerende bebyggelse nær høyspentanlegg. Brosjyren kan lastes ned fra EBLs (www.ebl.no) eller Strålevernets (www.nrpa.no) hjemmesider.

Statens strålevern har også utarbeidet en egen brosjyre vedrørende boliger nær høyspentanlegg. Denne kan lastes ned fra http://www.nrpa.no

Ta gjerne kontakt med vår Nettavdeling ved spørsmål vedrørende dette.