Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Trefelling har ført til tre store strømbrudd den siste uka.

I løpet av siste uke har Istad Nett hatt 3 større strømbrudd som har berørt mange av våre kunder. I alle disse tilfellene skyldes strømbruddene at privatpersoner har felt trær over våre strømførende høyspentlinjer. Slike hendelser kan være livsfarlig for den som utfører eller er i nærheten når uhellet skjer. Strømbrudd medfører problemer for de som mister strømmen og for våre ansatte som må finne og utbedre feilen. I alle disse tilfellene ble trefellingene utført uten at det hadde vært dialog med Istad Nett på forhånd slik retningslinjene er. 

Det er viktig å være klar over følgende ved trefelling eller annet arbeid nær linjer eller kabler som kan medføre fare for liv, helse, materiell, utstyr og eiendom.                  

- Slikt arbeid kan være livsfarlig og medføre stor skade                
- Arbeidet kan medføre erstatningsansvar om uhellet er ute.

Istad Nett ber derfor samtlige om å forholde seg til disse retningslinjene:

  1. Før du skal arbeide nærmere høyspentlinjer enn 30 meter må du ta kontakt med Istad Nett. Vi vil følge opp saken og være med å finne sikre arbeidsmetoder. Vi vil f.eks. kunne vurdere behovet for trefelling og utførelse av dette. En slik vurdering vil være kostnadsfri for deg som kunde.
  2. Gravearbeid skal registreres hos Geomatikk på www.gravemelding.no Geomatikk vil i forbindelse med søknad om gravetillatelse gi råd om avstandskrav, og om Istad Nett må kontaktes.
  3. Dersom uhellet er ute og det oppstår skade på linje eller kabel, må man under ingen omstendighet forsøke å fjerne gjenstander eller reparere skaden selv. Ta kontakt med Istad Nett umiddelbart!

Erstatningsansvar ved brudd på våre retningslinjer eller ved uaktsomhet

Istad Nett gjør oppmerksom på at skadevolder vil kunne bli erstatningspliktig for skader på personer, materiell og utstyr, reparasjonskostnader, samt kostnader relatert til selve strømbruddet (kompensasjon for ikke levert Energi – KILE). Totalt erstatningsbeløp kan i slike tilfeller bli mange hundre tusen kroner.