Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
I et leserinnlegg den 9. mars forklarer administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge hvorfor smarte strømmålere bidrar til lavere nettleie, og ikke det motsatte. Som eksempel trekkes Ringeriks-Kraft Nett i Buskerud fram. Her er det allerede spart i størrelsesorden 13 millioner kroner på innføring av smarte strømmålere. Siden nettselskapene ikke skal tjene penger, gjør det at kundene får lavere regning.

Her er noen viktige momenter fra leserinnlegget:

  • Smarte strømmålere og såkalt «rushtidsavgift» i nettleien innføres for å holde nettleien lavest mulig i fremtiden.
  • Selskapenes inntekter bestemmes hvert år av energimyndighetene. Dersom det blir dyrere å bruke nettet i noen perioder, må det bli billigere i andre periode.
  • Ny teknologi og bedre kunnskap bidrar til lavere kostnader over tid.
  • Nye målere gir nettselskapet detaljkunnskap om belastningen i alle deler av strømnettet. Dermed kan de gjøre sikre vurderinger av hvor det er behov for å forsterke strømlinjer og trafoer, og hvor det er unødvendig å investere.
  • Effektprising bidrar til å styre strømforbruket slik at det blir jevnere belastning i løpet av døgnet. Det gjør at man kan unngå store og dyre investeringer i nettet.
  • Moderniseringen av strømnettet med automatiske strømmålere er bestemt av norske myndigheter etter grundige høringsrunder og omtale i minst to stortingsmeldinger.

Se hele innlegget her.