Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
I et leserinnlegg den 9. mars forklarer administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge hvorfor smarte strømmålere bidrar til lavere nettleie, og ikke det motsatte. Som eksempel trekkes Ringeriks-Kraft Nett i Buskerud fram. Her er det allerede spart i størrelsesorden 13 millioner kroner på innføring av smarte strømmålere. Siden nettselskapene ikke skal tjene penger, gjør det at kundene får lavere regning.

Publisert mandag 12. mars 2018

Her er noen viktige momenter fra leserinnlegget:

  • Smarte strømmålere og såkalt «rushtidsavgift» i nettleien innføres for å holde nettleien lavest mulig i fremtiden.
  • Selskapenes inntekter bestemmes hvert år av energimyndighetene. Dersom det blir dyrere å bruke nettet i noen perioder, må det bli billigere i andre periode.
  • Ny teknologi og bedre kunnskap bidrar til lavere kostnader over tid.
  • Nye målere gir nettselskapet detaljkunnskap om belastningen i alle deler av strømnettet. Dermed kan de gjøre sikre vurderinger av hvor det er behov for å forsterke strømlinjer og trafoer, og hvor det er unødvendig å investere.
  • Effektprising bidrar til å styre strømforbruket slik at det blir jevnere belastning i løpet av døgnet. Det gjør at man kan unngå store og dyre investeringer i nettet.
  • Moderniseringen av strømnettet med automatiske strømmålere er bestemt av norske myndigheter etter grundige høringsrunder og omtale i minst to stortingsmeldinger.

Se hele innlegget her.