Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.

Nettleie er transportkostnadene for å levere strøm til deg.

Nettleie er det du betaler for at Istad Nett leverer strømmen fra der den produseres til stedet du bruker den. Nettleien består av et fast beløp pr. år og en pris pr. antall forbrukte kWh. Nettleien dekker våre kostnader til drift og vedlikehold av nettet, vakt og beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Alt dette for å sikre stabil og sikker strømforsyning 365 dager i året. Nærmere 60 prosent av det du betaler i nettleie er offentlige avgifter.

Om reduksjon av nettleien

Istad Nett er kjent med at noen nettselskaper har varslet en reduksjon av nettleien i en periode fremover. Istad Nett mener at så lenge hoveddelen av nettleien består av skatter og avgifter, vil en reduksjon i vår andel av nettleien ha liten virkning på totalsummen for enkeltkunder. Vi mener det er mer solidarisk at de som har grei økonomi betaler som vanlig og så får de som har betalingsutfordringer henvende seg til oss. En reduksjon av nettleien til alle vil også gå ut over vår likviditet og begrense vårt handlingsrom i pågående og nye prosjekter. Vi mener derfor det ikke er riktig eller forsvarlig at vi kutter i vår andel av nettleien. 

Vi vil fjerne forbruksavgiften

Istad Nett mener det vil være en bedre løsning om Staten fjerner forbruksavgiften for en periode. Den utgjør 20 øre pr kWh, noe som ville bety en besparelse på ca kr 1000,- om den ble fjernet i 3 måneder for en gjennomsnittlig husholdning. Om vi skulle redusert vår andel av nettleien med 30% i samme periode, ville det gitt hver kunde i underkant av kr. 400 i prisreduksjon. Istad Nett ville i samme periode fått ca. 18 millioner i mindre inntekt, og denne inntektsreduksjonen ville komme i tillegg til de tap vi må påregne fra kunder som ikke vil være i stand til å betale sine regninger. Vi har derfor gjennom vår bransjeorganisasjon tatt initiativ til å anbefale at forbruksavgiften til Staten reduseres eller fjernes omgående.

Ta kontakt om du får betalingsutfordringer

Vi ser at koronasituasjon kan resultere i at mange kunder ikke vil ha råd å betale for sin strøm og nettleie i en periode, og vi har forståelse for at dette vil oppleves svært vanskelig. I den utfordrende situasjonen kundene og vi nå står oppe i, har vi opprettet et eget kredittråd som møtes jevnlig for å drøfte situasjonen og vurdere tiltak. Vi ønsker å hjelpe kunder med betalingsproblemer å finne en god løsning, enten det er betalingsutsettelse eller å dele opp regningen.

Logg inn på ‘’Min side’’ eller ta kontakt med vårt kundesenter så snart som mulig om du har betalingsutfordringer, så vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Kontaktinfo Istad Nett
Telefon:              712 13 505
E-post:                kundeservice@istad.no

Denne tematikken var omtalt i Romsdals Budstikke allerede 20. mars 2020.
Artikkelen kan leses her (krever innlogging)