Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Trådløs overføring av strømforbruk fra smartmåleren: Kort stråletid og svært lav eksponering for elektromagnetisk felt. Se rapporten her!

Publisert tirsdag 20. februar 2018

For å kartlegge sendemønster og eksponering for elektromagnetiske felt, har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført målinger av de tre ulike smartmålerne som finnes på det norske markedet: Aidon, Nuri og Kamstrup.  

Svært lav eksponering

Resultatet er at alle målerne holder seg godt innenfor regelverket for tidsbruk. Eksponeringen for elektromagnetisk felt er svært lav og langt under gjeldende grenseverdier. Se hele rapporten her:

Bakgrunnen for målingene er at det nå blir installert smartmålere, eller avanserte måle- og styringssystemer (AMS), hos alle strømkunder. Dette skal være ferdig innen 1. januar 2019. Måleren i AMS-systemet registrerer automatisk strømforbruket og rapporterer det videre til kraftleverandør gjennom bruk av trådløs signalering.

Langt under strenge grenseverdier

Istad Nett har fått i oppdrag av NVE å montere nye strømmålere her i området, og noen kunder har vært urolige for om målerne avgir farlig stråling. Even Blakstad i Istad Nett hilser derfor rapporten velkommen.

- Det er fint å få denne rapporten som bekrefter det Statens strålevern har opplyst tidligere, nemlig at strålingen er langt under de strenge norske grenseverdiene, mener Even Blakstad i Istad Nett. Kundene i vårt område får målere av merket Kamstrup, og denne er altså testet og funnet trygg av Nkom, understreker Blakstad.