ER STRØMMEN BORTE?
Fra 1. januar 2022 kommer en ny prismodell for nettleie. Målet er å utnytte strømnettet bedre og at du som forbruker skal kunne spare penger på å tilpasse eget forbruk.

Publisert onsdag 10. november 2021

Fremtiden er elektrisk og i årene fremover skal strømforbruket i Norge øke. Utfordringen blir å ha nok kapasitet i strømnettet for å tilfredstille det økte behovet til for eksempel elektrifisering av transport og etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser. 

Løsningen blir å utnytte det eksisterende nettet på best mulig måte før man tar fatt på eventuell utbygging. 

Hva dette betyr for din strømregning kan du nå være med å påvirke! 

Derfor innføres det ny nettleie

Energi Norge sammenligner dette med å bygge nye veier: Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm.

Dette betyr at du som forbruker kan påvirke hva du betaler og at det vil lønne seg å fordele forbruket gjennom dagen. For eksempel vil det være billigere å lade elbil om natten og unngå å gjøre dette samtidig som du lager mat. 

Lønnsomt å fordele forbruket

Det er ved å utnytte det eksiterende nettet at kostnader kan spares og nettleien holdes så lav for forbrukerne som mulig. 

Det er vi forbrukere som sammen betaler for strømnettet, og ved å innføre en ny prismodell for nettleie kan vi påvirke vår egen regning og bruke strøm på en smartere og mer lønnsom måte. 

Istad Nett/Elinett jobber for tiden med detaljene til den nye prismodellen, mer informasjon kommer i løpet av november/desember. 

Les mer og se spørsmål og svar om ny nettleie hos Energi Norge her.