Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Innen 1. januar 2019 skal alle husstander i Norge ha byttet strømmålere til såkalt smarte målere, og i mars begynner arbeidet i Istad Netts område.

Med smarte, eller automatiske strømmålere, er det slutt på at man må lese av strømmåleren og melde inn data til nettselskapet mange ganger i året. Måleravlesningen vil nå skje automatisk, og det er det nok mange som vil sette pris på.

Enklere og flere muligheter

Smarte strømmålere har også flere fordeler: folk får bedre mulighet til å bli bevisst sitt eget strømforbruk, ettersom de kan se hvor mye de bruker time for time. Med smarte målere ligger også mulighetene til rette for at kraftselskapene og andre kan tilby nye og framtidsrettede produkter og tjenester.

Hele landet bytter målere

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som har bestemt at alle i Norge skal bytte til smarte målere, og det er nettselskapene som har fått ansvar for å gjøre jobben. Dette sies å være den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Kostnaden med de nye målerne betales ned via nettleia og fordeles over flere år.