Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Det vil bli gjennomført linjeinspeksjon av høyspentnettet i uke 21, 22 og 23.

Det vil bli gjennomført linjeinspeksjon av høyspentnettet i uke 21, 22 og 23, evt. uken deretter. Det tas forbehold om ugunstig flyvær. Inspeksjonen vil omfatte linjestrekningene i Molde, Fræna, Eide, Gjemnes, Midsund og Aukra. Det blir lavtflyging med helikopter langs linjetraseer. Dette kan medføre støy som kan påvirke utegående husdyr.
Flyvingen vil foregå på dagtid mellom kl.08:00-17:00.

Kontaktperson: Odd Magne Bolli.