ER STRØMMEN BORTE?
Denne høsten skifter Istad Nett navn til Elinett.

Publisert tirsdag 12. oktober 2021

Derfor bytter vi navn

Nettselskap, som Istad Nett, har monopol på strømleveranse i sine områder mens strømselskapene konkurrerer om kundene. For å skape tydelige skiller mellom nettselskap og delene av kraftkonsern som er konkurranseutsatt har Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) bestemt at man må ha styre, navn og logo som ikke kan forveksles. 

Det er grunnen til at Istad Nett får nytt navn og profil som tydelig skiller seg fra de andre Istad-selskapene; Istad Kraft, Istad Fiber og de øvrige Istad-selskap beholder sine eksisterende navn.

Hvorfor Elinett?

Det har vært viktig for oss å skape et navn og en identitet som våre over 90 ansatte kan kjenne seg igjen i og være stolte av, og som i størst mulig grad kommuniserer selskapets innhold. Navnet Elinett er resultat av en intern navnekonkurranse. Det var mange gode og kreative forslag som ble vurdert før vi landet på valgte navn. 

Navnet reflekterer det vi gjør; el + i + nett. I-en reflekterer i tillegg både romsdals-i-en, og verdier som er viktige for oss. Vi er innovative, ivrige, imøtekommende og inkluderende. 

I løpet av de neste månedene vil Elinett-uttrykket ta over mer og mer av Istad Nett-profilen, og ved årsskiftet vil Istad Nett slik vi kjenner profilen i dag være historie. 

Nytt navn, samme folka

I over hundre år har vi sørget for sikker strømforsyning. Levering av elektrisitet er en samfunnskritisk tjeneste, og som ansvarlig for leveransen i kommunene Molde, Hustadvika, Aukra og Gjemnes har vi beredskap døgnet rundt for 31.900 kunder. For våre kunder skal strømmen være en selvfølgelighet, vi skal alltid være på. 

Vi er fortsatt de samme folka, og med vår kompetanse og yrkesstolthet lover vi at vi hver dag skal fortsette å jobbe systematisk og målrettet slik at alle har en sikker strømforsyning.

Vi håper at dere liker vårt nye navn! Vil du se mer mer av vår nye profil? 

Sjekk ut www.elinett.no>>