Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Istad Nett AS holder sine nettleietariffer uendret fra 1.1.2017. Med dette har Istad Nett fortsatt blant de laveste nettleiene i fylket.

I perioden fra 2010 til 2017 har nettleien vært endret flere ganger, basert på inntektsrammer satt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og økning av forbruksavgiften bestemt av Staten.

Medregnet avgifter har nettleien i Istad Netts område hatt en økning på ca 6 prosent sammenlignet med 2010. Den generelle prisstigningen (konsumprisindeks) var i samme periode på ca 15 %.

Nettleien for ordinære husholdningskunder(H4) er i 2017:

Fastbeløp (kr/år)Energiledd (øre/kWh)
Kr. 253042,76 øre sommerpris
46,26 øre vinterpris

Priser er oppgitt inklusive avgift til Energifondet (1,25 øre/kWh, inkl. MVA)
Statens forbruksavgift (20,4 øre/kWh, inkl. MVA) og MVA på nettleien.