Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Noe fordelaktig geografi, men først og fremst god drift gjør at Istad Nett er blant de aller mest effektive nettselskapene. Det gir lav nettleie til nettkundene i regionen: tredje lavest i fylket og 7 øre under gjennomsnittet i landet.

Nettleie er prisen strømkundene betaler for å være tilknyttet strømnettet - for å få transportert strøm inn til hjemmet sitt. Nettleia består av 53 % offentlige avgifter (mva, el-avgift og enova-avgift) mens 47 % går til å dekke investeringer, vedlikehold, tap i nettet og vaktberedskap hos nettselskapet.

Drift og vedlikehold

I Molde, Aukra, Midsund, Eide, Gjemnes og Fræna er det Istad Nett som har ansvaret for drift og vedlikehold av strømnettet, og til daglig jobber 67 personer med dette rundt omkring i de seks kommunene. 

3. billigst i fylket

Nettleia faktureres enten direkte eller sammen med faktura fra kraftselskapet, og nettkundene i Istad Netts nedslagsfelt kan glede seg over god pris. Istad Nett har nemlig den tredje laveste nettleia i fylket, bare slått av Stranda Energi AS og Sykkylven Energi AS. Kundene i Istad Netts område betaler 28,8 øre pr kWh (eks. off. avgifter). 

Blant de mest effektive

Daglig leder i Istad Nett, Gerhard Eidså, er fornøyd med at de klarer å holde så lave priser på nettleie.

- Istad Nett har vært blant de med lavest pris i Møre og Romsdal gjennom mange år, og vi har vært på snittet eller bedre mht. effektivitet sammenlignet med nettselskaper ellers i landet. Våre kunder betaler 7 øre mindre enn landsgjennomsnittet. Vår filosofi har for øvrig vært å holde så jevne priser som mulig, sier Eidså.

Prisen fastsettes utifra nasjonale normer

Det er Istad Nett som bestemmer prisen på nettleia, men den reguleres av NVE, som fastsetter årlige inntektsrammer for nettselskapene i hele landet. 

- Når myndighetene fastsetter vår ramme, blir vi sammenlignet med andre nettselskap. Den rammen vi får, blir en kombinasjon av våre egne kostnader og kostnadsnivået hos nettselskap ellers i landet. Med denne modellen lønner det seg å være effektiv, forteller Eidså.

-Vi leverer godt

Han mener det er flere årsaker til at Istad Nett klarer å holde så god pris.

- I vår region har vi et relativt stort tettbygd byområde, som er enklere å forsyne enn distriktene. Men det har også andre nettselskap vi kan sammenligne oss med, så den lave prisen er mest av alt et signal på at vi har god drift.