Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Prosjekt sommer/høst 2020

Innen kort tid begynner Istad Nett arbeidet med ny strømforsyning som skal sikre lademulighet for fergesambandet Molde-Vestnes. Bakgrunnen for dette er ‘’det grønne skiftet’’ og elektrifisering av ferjetrafikken i Møre og Romsdal. Målet er at lading på dette sambandet skal være klart til bruk fra 1.1.2021.

  

For å tilfredsstille det store effektbehovet ladingen krever, må strømnettet til Istad forsterkes. Det betyr av vi må legge nye kabler fra Moldeli tranformatorstasjon i Langmyrvegen ned til Molde fergekai. Istad Nett vil derfor bygge en ny nettstasjon ved parkeringsplassen i Grandfjøra. Derfra vil selskapet som er ansvarlig for fergedriften, Boreal Sjø A/S, legge kabler videre bort til fergekaia og etablere uttak som gjør det mulig for fergene å gjennomføre lading mens de ligger til kai.Dette er et prosjekt som vil kreve mye graving med kryssing av gater/veier på strekningen fra Moldeli transformatorstasjon i Langmyrvegen ned til Molde fergekai. Dette vil merkes godt både for trafikanter og beboere i området mens arbeidet pågår. De som blir direkte berørt eller forhindret grunnet graving på eller nær sin eiendom, vil bli kontaktet før arbeidet påbegynnes. Nødvendige endringer som medfører behov for omkjøring, stenging og parkering vil bli varslet og skiltet iht retningslinjer fra fylkeskommunen og Molde kommune.

Ved spørsmål, kontakt følgende: Prosjektleder Odd Magne Bolli: odd.bolli@istad.no  ,mobil 901 48 337 Planlegger Reidar Beinset: reidar.beinset@istad.no ,mobil 918 63 421 

Foreløpig fremdriftsplan fra graveentreprenør Samuelsen Maskin


StrekningTidsromBemanningsplan
Trekk 1
P960 - P1120
Kun oppussing
Uke 32 - 33Reetablering av kantstein, asfaltering av Langmyrvegen, Vejlevegen og parkeringsplassen ved skolen
Trekk 2
P960 - P800
Uke 32 - 33Reetablering av kantstein og avretting for asfaltering fortløpende. Asfalteres sammen med Trekk 3 så snart det er mulig. 
Trekk 3
P580 - P800
Uke 34 - 35Reetablering av kantstein og avretting for asfaltering fortløpende. Asfalteres sammen med Trekk 2 så snart det er mulig. 
Trekk 4 
P580 - P475
Uke 36 - 37Reetablering og asfaltering umiddelbart etter kryssing av Frænavegen, fartsdemperen og gangfeltene inkludert merking blir også gjort ferdig. 
Trekk 5
P350 - P475
Uke 38 - 40Reetablering og asfaltering umiddelbart etter kryssing av Moldegårdsvegen, oppmerking av gangfeltet i Lingedalsvegen og inn på Bunnpris/Eurospar tas også. 
Trekk 6
P350 - P0
Uke 41 - 44Avretting for asfaltering. 

Krav til trafikkavvikling, organisering og annet vil kunne endre plan for framdrift.