Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Informasjon til nettkunder i tidligere Nesset Kraft Nett

Publisert mandag 07. juni 2021

Istad Nett og Nesset Kraft Nett ble fra 1.1.2021 slått sammen til ett felles selskap, Istad Nett. Fram til nå har nettkunder i tidligere Nesset vært avregnet og fakturert i deres kundesystem, på samme måte som nettkunder i Istad har vært avregnet i deres kundesystem. 

Fra 1.juni 2021 vil alle kunder bli avregnet og fakturert i Istad Nett sitt kundesystem. Det betyr at kunder som tidligere var nettkunder hos Nesset Kraft Nett vil få nye tariffer og bli avregnet og fakturert etter modellen som gjelder for Istad Nett.

Vi gjør oppmerksom på at tariffendringen ikke vil medføre vesentlige kostnadsendringer for de som tidligere var kunder hos Nesset Kraft Nett.

De kunder som vil få endring av betydning, vil få informasjon om dette fra Istad Nett før neste faktura.

Les mer om Istad Nett sine tariffer her:

Privatkunder                    

Næringskunder