Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Istad Nett og Nesset Kraft har innført ekstra tiltak for å sikre våre leveranser i den utfordrende situasjonen Norge nå befinner seg i

Som leverandør av elektrisitet og fjernvarme har Istad og Nesset Kraft sammen med landets øvrige energiselskaper innført ekstra beredskapstiltak. I nåværende situasjon er det ekstra viktig å opprettholde en sikker strømforsyning for alle - behandling av pasienter, sikre telefon- og internettkommunikasjon, strøm til annen viktig infrastruktur og lys og varme til hele befolkningen. 

Våre tiltak har sterkt fokus på å skjerme nøkkelpersonell slik at risikoen for smitte reduseres til et minimum. Vi følger myndighetenes råd og pålegg tett og har også en rekke tiltak som går utover dette. Vår bransje har lang erfaring med håndtering av beredskapssituasjoner, og vi har et veletablert og godt samarbeid på tvers av selskapene. Vi kan derfor bistå hverandre med personell og utstyr ved behov. Vi har tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i kommunene, hos NVE og hos Fylkesmannen.

Som en del av beredskapen kan vi ikke ta imot fysiske besøk ved kundesenteret vårt i Plutovegen 5, Molde og ved kundesenteret til Nesset Kraft i Eidsvåg. Du kan fortsatt kontakte oss på telefon og e-post, akkurat som før. På grunn av situasjonen kan du imidlertid oppleve kø i kontaktkanalene våre, men vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe deg så snart som mulig.

Istad Nett kan kontaktes her: 
E-post: kundeservice@istad.no Telefon: 71 21 35 00 (hverdager kl. 08.00-15.30)
Telefon ved strømbrudd eller brudd i fjernvarmeleveransen etter klokken 15.30 og helg: 712 13 666

Nesset Kraft kan kontaktes her: E-post: post@nessetkraft.no 
Telefon: 71 23 16 00 (Kundesenteret er bemannet hverdager kl. 08.00-15.00)