Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Istad Nett har meget god leveringssikkerhet, men uforutsette hendelser kan oppstå

Istad Nett har meget god leveringssikkerhet, men uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til kortere eller lengre strømavbrudd.

Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Se Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) sin råd om egenberedskap på https://www.sikkerhverdag.no/e...